Ter Koutere - boomkwekerij

Bomen kweken is gegroeid, uit passie voor deze prachtige plantengroep.
Ze zijn er zo vanzelfsprekend en toch soms nauwelijks opgemerkt, maar weet dat ze van onschatbare waarde zijn.
Op de dag van vandaag zorgen allerhande vervuilingen ervoor dat ook planten en bomen het hard te verduren krijgen. Een gezonde , sterke boom opkweken is ons uitgangspunt , met deze vizie krijgt uiteindelijk de klant meer kans op het goed aanslaan en doorgroeien van de boom.
----------------
Alles begint bij de bodem , bomen hebben nood aan een evenwichtige bodem , zonder overdaad. Niet ieder product of grondstof word zomaar gebruikt. Per perceel kijken we wat voor die grond nodig is om in balans te zijn. Alleen met natuurlijke zuivere produkten word ingegrepen , zowel via bodem als blad.
-----------------
Grondbewerkingen zijn noodzakelijk maar gebeuren met minimale impact voor de grond , de toplaag word bewerkt voor ev. inmenging van organisch materiaal. De diepere bewerkingen gebeuren met de Actisol , een niet-kerende bewerking. Deze machine word ook gebruikt om extra vezelwortelgroei te stimuleren , een belangrijk kenmerk voor onze bomen is dan ook dat ze een zeer goed ontwikkeld wortelgestel hebben.
------------------
Het inzaaien van gras tussen de bomen en struiken vormt eveneens een belangrijk element , een speciaal gekozen mengsel word gebruikt die de bodem verbeterd en eveneens de groei van de bomen gunstig beinvloed. Door dit gras blijft de grond ook steeds bedekt en kan er geen aarde uitspoelen door erosie. Stukken grond laten liggen door gras-groenbemesters in te zaaien maakt deel uit van wat voor ons een duurzame teelt is.
-----------------
Het natuurlijk aspect is belangrijk , om de kwekerij zo goed mogelijk in de omgeving te laten passen voorzien we diverse landschappelijke elementen. Voorbeelden hiervan zijn , wilde bloemenranden , houtkant , gemengde haag , waterpoel. Deze zijn waardevol en trekken vele nuttige insecten aan , vogels , enz…. Deze aanpak bied een meerwaarde en geeft ook onszelf een aangenamere en mooie omgeving om in te werken.

Copyright Ter Koutere - Boomkwekerij | Disclaimer | Website Peter De Soete | Login

template-joomspirit